Chronická onemocnění v kostce, aneb trocha vědy

Na pojmu „chronické onemocnění“ stojí celý tento web a přesto zde ještě na tohle téma nepadla vědečtější objektivní slova. Takže nyní si k obsahu a významu pojmu pojďme říci víc a za pomoci různým zdravotnických zdrojů zkusme dát dohromady co nejvíce srozumitelné vysvětlení...

Jak zní definice?

Chronická onemocnění postihují stejně jako krátkodobá (akutní) nemoc jakýkoli orgánový systém v těle. Jejich odlišnost od krátkodobých nemocí spočívá tedy v délce trvání a v pravděpodobnosti dosažení plného uzdravení. Ta je u krátkodobých nemocí vysoká, zatímco u onemocnění chronického naopak.

Průběh chronického onemocnění je vleklý, dochází při něm v těle k trvalým (např. degenerativním) změnám v různých orgánových systémech (=pohybový aparát, nervová soustava, játra, ledviny aj.) a zpravidla se jedná o onemocnění doživotního charakteru. Vlastní onemocnění je tedy (až na některé případy) sice „nevyléčitelné“, ale je takzvaně „léčitelné“.

Ústřední téma: KVALITA ŽIVOTA S ONEMOCNĚNÍM

Z míry závažnosti onemocnění a symptomů vyplývá i míra zhoršení kvality života nemocného, a to v komplexní podobě: po stránce biologické, ale i psychické a sociální. Zpravidla je nutné do života nemocného zařadit zásadní režimová a léčebná opatření (např. náročná farmakoléčba, opakovaná chemoterapie, krevní transfuze, aplikace inzulinu, fyzioterapie, dechová a svalová cvičení, jídelní návyky atd.), která se spolu s projevy onemocnění (bolesti, únava, fyzická omezení aj.) promítají následně do snížených možností pracovního a společenského uplatnění pacientů.

S pojmem “kvalita života” se v ordinacích setkáváme jako s ústředním pojmem a oblastí, o kterou se “bojuje”. Čím dříve přijme pacient za cíl nikoli se úplně uzdravit (bojuje v tomto případě o něco nereálného a je opakovaně frustrován), ale “zvyšovat kvalitu života” byť po malých částech a leckdy s nárazem na limit nebo její opakované zhoršení, tím lepší šance má na prožití spokojeného a vyrovnaného života s onemocněním.

Léčba, resp. ovlivňování vývoje a progrese onemocnění

Léčba chronického onemocnění vychází především z toho, co se o konkrétní chorobě a o jejím rozvoji ví.

Úplné vyléčení je tedy možné jen vyjímečně. Jedná se o situace, kdy dojde k vývoji medicíny a nalezení nových léků. Například u některé chronické kožní nemoci lze vyléčit nalezením a důslednou aplikací vhodného preparátu. V některých případech je možná kvalitní náhrada poškozené funkce, která umožní plnohodnotný nebo téměř plnohodnotný život (např. transplantace, či náhrada).

Často je ale možná jen léčba cílená na to, aby se nerozvíjelo další poškození. Vlastní chronické onemocnění není vyléčeno, ale je efektivně bráněno v dalším poškozování tímto onemocněním. V některých případech nelze průběh onemocnění významně ovlivnit, takže zbývá jen ovlivnění nepříjemných doprovodných symptomů (např. pomocí analgetik, fyzioterapie apod.).

Zásadní je v tomto VČASNÁ DIAGNOSTIKA a započetí léčby, ještě než dojde k nevratným změnám.

Pro chronická onemocnění je bohužel ale specifické, že se v jejich průběhu stále rozvíjí další reakce organismu na prvotní příčinu a tedy i v případě, že se podaří příčinu odstanit, již vyvinuté reakce budou přetrvávat a chronicita onemocnění spolu s nimi.

Typy chronických onemocnění

Jako příklad jednotlivých druhů chronických onemocnění uvádím pro vaši představu onemocnění nejvíce se vyskytující a nejvíce známá. Vycházím z logiky členění nemocí podle onemocnění jednotlivých orgánových systémů v abecedním řazení, které považuji za nejvíce srozumitelné:

 • autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, lupus, sklerodermie, chronický únavový syndrom aj.),
 • duševní onemocnění (depresivní poruchy, úzkostné poruchy, bipolární porucha, psychotické poruchy, poruchy osobnosti aj.)
 • kardiovaskulární onemocnění
 • kožní onemocnění
 • nádorová onemocnění (v celé šíři)
 • neurologická onemocnění (roztroušená skleróza, epilepsie, migréna, Alzheimerova choroba aj.)
 • onemocnění gastrointestinálního traktu (Chronova chorba, ulcerózní kolitida, celiakie)
 • onemocnění jater (hepatitida, metabolická onemocnění jater, cirhóza aj.)
 • onemocnění krve a krvetvorby (leukémie, hemofílie aj.)
 • onemocnění ledvin (chronické onemocnění ledvin)
 • onemocnění pohybového aparátu (artróza, osteoporóza,  Bechtěrevova nemoc aj.)
 • onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (diabetes, onemocnění štítnné žlázy aj.)
 • plicní onemocnění (cystická fibróza, chronické obstrukční onemocnění plic)
 • chronická bolest: z počátku je symptomem mnohých zde uvedených onemocnění, v chronické fázi se stává sama chorobou – i proto ji zde uvádím odděleně, byť je přítomna jako symptom u mnohých onemocnění; samostatným specifickým bolestivých onemocněními je tzv.  fibromyalgie. Obecně existuje více dělení typů bolesti, uvádím zde jedmo z nich:
  1. bolest nociceptivní, vedená z kloubů, vazů, šlach atd.,
  2. bolest periferně neurogenní, z poškození nervů,
  3. bolest centrálně neurogenní, z poškození mozku a míchy
  4. bolest psychogenní

U všech chronických bolestí a celkově chronických onemocnění je třeba neopomíjet namáhanou psychickou složku a negativní působení stresu jak na bolest, tak na průběh celého onemocnění!


"Píšu, abych tím podporovala lidi trpící dlouhodobým nebo chronickým onemocněním v jejich cestě k seberealizaci, plnění svých snů a v úspěšném překonávání každodenních těžkosti a omezení. Inspiraci nacházím ve vlastní zkušenosti současného života s onemocněním a v předchozí dvacetileté poradenské a psychoterapeutické práci." Můj příběh si přečtěte zde >>