Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem?

Psychiatr je odborník, který vystudoval medicínu a dosáhl atestace v oboru psychiatrie. Psychiatr může stanovit diagnózu a předepsat léky. Většinou pracuje na pojišťovnu (buď ve zdravotnickém zařízení, nebo soukromé praxi). Pokud má psychiatr zároveň psychoterapeutický výcvik, může vykonávat k diagnostice také psychoterapii. Někdy se mě lidé ptají, jestli poznají odborníka podle titulu. Samozřejmě, že titul sám o sobě nemůže zaručit kvalitně odvedenou práci, ale je dobrým orientačním kritériem.

Psycholog je odborník, který vystudoval pětiletý akreditovaný studijní program psychologie (jednooborově nebo v kombinaci s jiným humanitním oborem). Poskytuje psychologické poradenství nebo psychodiagnostiku (pracuje se standardizovanými psychologickými testy). Pokud se rozhodne pracovat ve zdravotnictví, zahájí pětiletou předatestační přípravu a po složení atestace se stane klinickým psychologem a může své služby vykazovat pojišťovně, pokud s ním tato uzavře smlouvu.

Psychoterapeut je odborník, který poskytuje psychoterapii v oblasti zdravotnictví anebo mimo ně. Již delší dobu se sami odborníci nemohou shodnout, kdo a kde může psychoterapii poskytovat. Jedna skupina tvrdí, že psychoterapie má své místo pouze ve zdravotnictví (a tedy každý člověk, který je pro psychoterapii indikován, musí mít psychiatrickou diagnózu, která zůstává jako záznam v jeho lékařské dokumentaci). Druhá skupina, ke které patřím i já, zastává názor, že psychoterapie má své místo i mimo zdravotnictví a pro její indikaci není třeba člověka stigmatizovat diagnózou. Naopak, spousta lidí využívá procesu psychoterapie i jako prevence psychických potíží. Stanovisko Evropské asociace psychoterapeutů zní takto: psychoterapeutem se stává a psychoterapii může vykonávat ten, kdo absolvoval kompletní výcvik v psychoterapii, který sestává z teoretického vzdělávání, sebezkušenostní části a praxe pod supervizí. Celkový počet hodin vzdělávání v psychoterapii nesmí být menší než 320 hodin a vzdělávání musí být rozloženo nejméně do 7 let. Psychoterapeutem tedy může být psycholog, ale i psychiatr a stejně tak se psychoterapeutem může stát i člověk se zcela jiným vzděláním, např. sociální práce, speciální pedagogika, pokud absolvuje několikaletý psychoterapeutický výcvik.

"Píšu, abych tím podporovala lidi trpící dlouhodobým nebo chronickým onemocněním v jejich cestě k seberealizaci, plnění svých snů a v úspěšném překonávání každodenních těžkosti a omezení. Inspiraci nacházím ve vlastní zkušenosti současného života s vážným onemocněním a v předchozí dvacetileté poradenské a psychoterapeutické práci." Můj příběh si přečtěte zde >>