Předsevzetí a motivace k nim

Motivace je to, co nás vede k jakémukoli chování, počinu, reakci, celkově k jakékoli aktivitě psychické, či fyzické. Složitější je to, co nás vlastně motivuje a tedy aktivizuje. Motivem našeho chování může být jakákoli naše potřeba, potřebami biologickými počínaje (dýchání, potrava, spánek aj.), potřebami sociálními konče (láska, štěstí, domov, ocenění aj.). Pokud se podíváme na naše předsevzetí a to, co si klademe za cíl, čeho chceme dosáhnout, měli bychom se podívat, co nás k tomu vede a jaký je náš motiv k tomuto konání. Právě zde totiž můžeme vidět, proč své konání realizujeme, nebo odkládáme a nedokončujeme. Naše motivace, motiv, resp. naše potřeba musí být dost silná na to, abychom ji naplňovali. Pro všechna předsevzetí bychom si tedy nejprve měli uvědomit, co od nich očekáváme a co nám přinesou. Velmi pomůže si představit si kýžený výsledek, jaké to bude, až jej dosáhneme. Samotná představa nám pomůže uvědomit si, co vlastně chceme, že je to možné, a zároveň nás bude sama o sobě motivovat a dodávat nám důvěru v možné dosažení cíle.

"Píšu, abych tím podporovala lidi trpící dlouhodobým nebo chronickým onemocněním v jejich cestě k seberealizaci, plnění svých snů a v úspěšném překonávání každodenních těžkosti a omezení. Inspiraci nacházím ve vlastní zkušenosti současného života s vážným onemocněním a v předchozí dvacetileté poradenské a psychoterapeutické práci." Můj příběh si přečtěte zde >>