Sebepoškozování u mladých lidí a dětí

V dnešní době se stále častěji objevuje u mladých lidí zdánlivě nepochopitelný fenomén: sebepoškozování se. Člověk sám sobě způsobuje fyzickou bolest zraňováním se, ať už pořezáním se, pálením se cigaretou či bulimickým zvracením. Okolí o tom často neví, nebo to odsuzuje a nechápe. Jedná se však o momenty, kdy si člověk tímto způsobem o pochopení říká a volá o pomoc. K sebepoškozování jedince vede, že neumí unést pocity úzkosti, strachu, smutku či zloby, neví, jak řešit vnitřní problémy a obtíže v mezilidských vztazích, neví, jak zacházet se svými emocemi, jak je vyjádřit. Proto nachází ve fyzické bolesti úlevu: pořezáním se zbavuje vnitřního napětí, soustředí myšlenky na fyzickou bolest, která je snesitelnější než ta psychická. Z pocitu úlevy ublížením si se postupně stává závislost, závislost na úlevě, která přichází pouze po ublížení si. Příčin může být mnoho a vždy je nezbytné vyhledat pomoc nejen blízkých ale i psychoterapeuta, který člověku dopomůže k pochopení sám sebe a ke zdravějšímu způsobu komunikace s okolím.

"Píšu, abych tím podporovala lidi trpící dlouhodobým nebo chronickým onemocněním v jejich cestě k seberealizaci, plnění svých snů a v úspěšném překonávání každodenních těžkosti a omezení. Inspiraci nacházím ve vlastní zkušenosti současného života s vážným onemocněním a v předchozí dvacetileté poradenské a psychoterapeutické práci." Můj příběh si přečtěte zde >>